1 - ) Taraflar ve Konusu

İşbu sözleşme 39 Turizm Ltd. Şti. ile Sayın {ADSOYAD} ile yapılan hizmet sözleşmesidir.


2 - ) Sözleşme Bedeli

2.1 Sözleşme bedeli KDV dahil {TUTAR}

2.2 Bu bedele, tur veya otel rezervasyon belgesi (VOUCHER)’da belirtilen tüm hizmetler dahildir. Otel giriş çıkış tarihleri, süreler, ulaşım detayları,pansiyon durumu yine Voucher belgesinde belirtildiği gibidir. Bunlar haricindeki turlar ve hizmetler ekstra ücrete tabidir. Gidilecek ülkelerin mevzuatlarına göre turistlerden alınması gereken vergi, resim , harç ve benzeri kamusal ödemeler ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişiklikleri tüketiciye yansıtılır. Bu durum tüketiciye derhal bildirilir. Tüketici bildirimden sonra herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeden dönebilir yahut yapılan değişiklikleri ve fiyat üzerindeki etkisini belirtilen ek sözleşmeyi kabul eder.

3 - ) Ödemeler

3.1 Kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %100'ü ödenmesi gerekmektedir. Gezinin başlamasına 15 gün kala iptal etmek istenirse ödemenin tamamı tüketiciye iade edilir.Gezinin başlamasına 14-7 gün kala iptal etmek istenirse ödemenin %50 si tüketiciye iade edilir,diğer %50 si tüketiciye cayma bedeli olarak fatura edilir.Gezinin başlamasına 6 gün ve daha az kalanzürelerde ödemenin %100’ü cayma bedeli olarak fatura edilir.

3.2 İndirimli hizmet satın alan tüketici, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür.

3.3 Özel ürün, Kampanya ve Erken Rezervasyon indirimli hizmetlerde bakiyenin ,hizmetin başlamasından en geç 45 gün önce ödenmesi gerekmektedir.


4 - ) İptal ve Devir

4.1 Acente, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması ve/veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı geziyi iptal veya tehir edebilir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

4.2 Tüketici, hizmetin başlamasına 15 gün kalaya kadar iptal talep ettiğinde ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir.(indirimli, özel ürünler ve Erken Rezervasyon döneminde yapılan rezervasyonlar hariç).

4.3 Tüketicinin, kendisi veya birinci derece akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları veya ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu ile hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı ,iptal/devir maddelerinin istisnasıdır.

4.4 Tüketici,hizmetin başlamasına tam 7 gün öncesine kadar turu istediği kişiye devredebilir. Devralan, bakiye ve devirsebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur. Tüketici ,tüm iptal/devir taleplerini yazılı olarak hizmetin başlangıcından evvel acentesine sunmakla yükümlüdür.

4.5 Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; Acente tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

4.6 Acente gerekli gördüğü durumlarda Tüketiciye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet sırasında acente hizmet kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Tüketici bu değişiklilik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği takdirde, rezervasyonunu iptal edip,tüketilmeyen hizmet bedellerini iade alma hakkına sahiptir.

4.7 Charter uçuşlarda 15 gün ve daha sonraki iptallerde hiçbir mazeret geçerli olmayıp, uçak ücreti iadesi söz konusu değildir.


5 - ) Turun Süresi , Yeme ve İçme Voucher (kişi,konaklama ve tur detayları) ‘da Belirtildigi gibidir.

6- ) Hareket Saatleri Uçak, vapur, tren, otobüs vb. ulaşım araçlarının hareket saatleri sözleşmenin yapıldığı tarihte geçerli olan saatlerdir. Daha sonra taşıyıcı şirketlerin yapacağı tarife değişikliklerinden acenta sorumlu değildir. Sözleşmedeki uçak, vapur, tren, otobüs,vb. ulaşım araçlarının hareket yeri saat ve sefer sayıları geziden önce acentadan kontrol edilmelidir. Herhangi bir sebepten dolayı ulaşım araçlarına bağlı olarak veya olmayan sebeplerden değişiklik yapılabilir. Acentamız tur hareket detaylarını yolculara bildirmekle birlikte yolcularımızda bu detayları öğrenmekle yükümlüdür. Bu tura ait hareket saatleri voucher (konaklama ve tur detayları) belgesinde belirtildigi gibidir. DURAKLAMA YERLERİ : Yanlızca otobuslü turlarda ,30 dakikayı geçmiyecek şekilde ,yol güzergahı üzerindeki dinlenme tesislerinde ihtiyaç molası verilir. Dinlenme tesisi, ne kadar sıklıkla mola verileceği gibi ayrıntılar , kaptan şöförlerimizin insiyatifindedir. Mola yerleri, Hava,yol ve genel şartlara bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

7 - ) Bagaj

7.1 Tura katılan tüketicinin her türlü gezide 50cm x 70cm ebatlarından büyük olmamak kaydı ile iki valiz uçaklı seyahatlerde ise 20 kg. bagaj götürme ve getirme hakkı vardır. Bagajların içinde para, kıymetli evrak ve benzeri değerli ziynet eşyaları bulundurulmamalıdır. Kaybolan bagaj içindeki kıymetli eşyadan acenta sorumlu tutulmaz.

7.2 Kokan , akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici delici, ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvan, acentanın ayrıca ve açıkça yazılı izin olmadan taşıt araçlarına ve konaklanacak tesislere alınmazlar.

7.3 Acenta personelinin ağır kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı veya hasarı durumunda kaybolan veya hasar gören bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değer ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin gezinin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının ½si kaybolan eşya sahibine ödenir. Acenta tüketici tarafından kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim edilmiş eşyanın her türlü kaybından, hasarından ve çalınmasından en çok gezinin bedeli kadar sorumludur.


Vize İşlemleri Vize pasaport işlemleri tüketiciye aittir. Ancak gezinin başlamasından 1 ay önce gerekli tüm belgelerin eksiksiz olarak acentaya teslim edilmesi halinde ücreti mukabilinde vize işlemleri takip edilebilir. 1 aylık sürede veya daha sonra vize için teslim edilen pasaportla ilgili olarak, vize işlemleri tamamen konsoloslukların insiyatifinde olduğundan acentanın vize alınamamasından dolayı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Vize alınması o ülkeye giriş garantisi vermediğinden, ülkeye kabul edilmeyenler açısından acentanın hiçbir sorumluluğu yoktur. Ve bu sebeple herhangi bir iade veya tazminat ödemez./h2>

REHBER ÜCRETİ Rehber ücreti, rehber olduğu belirtilen turlarda tur bedeline dahildir.

10 - ) Genel Hükümler

10.1 Seyahat sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası seyahat paketinin içinde bulunan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa , hasar ,zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acenta bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Tüketici sehayat sigortasının kapsamını satış temsilcisinden almak ile yükümlüdür.

10.2 Tüketicinin, başladığı turu, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini acenta yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmış ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.

10.3 Otobüs ile yapılan kara yolculuklarında, koltuk sıra numaraları, turun satın alındığı ve ödemenin yapılış sırasına göre acenta tarafından belirlenir. Müşteri eğer isterse, koltuk sıra numarasını, turun başlangıc tarihinden bir gün önce acenta dan öğrenebilir. Satış sırasında ve sonrasında acenta, hiçbir şekilde koltuk sıra numarası ile ilgili kesin söz veremez.

10.4 Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Tüketici’ nin şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

10.5 Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici (ler) de kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler) bu sözleşmeyi okuyup kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen, sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan tüketici (ler) in acenta aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler ve acentanın tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel ya da tazminat ödemek zorunda kalması halinde acentanın sözleşmede imzası bulunan tüketici(ler) ye ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan tüketiciler imzalamış olmasalar dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı taahhüt etmişlerdir.

10.6 Sözleşmenin tüketicide kalan kopyası ile acentada kalan kopyası arasında çelişki olursa acentada kalan kopya kayıtları esas alınacaktır.

10.7 Tüketici, rehber,tesis,acente ve ulaşım aracı yetkililerinin satın alınan hizmetle ilgili bildirdiği kurallara uyacağını;3.kişilerin can,mal ve huzuruna saygı duyacağını aksi takdirde hizmeti haklı nedenle alamayacağını ve iade hakkının bulunmadığını kabul eder.

10.8 Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümü için tüketici, isterse ikametgah adresindeki mahkemelerde de dava açabilir.

11 - ) Zorunlu Seyahat Sigortası

11.1 1618 sy yasanın 12.maddesi uyarınca; paket tur hizmeti satın alındığı takdirde paket turun eksik yada hiç verilememesi halleri sigorta ile teminat altına alınmıştır.Teminat kapsamı paket tur bedeli kadardır.

11.2 Zorunlu seyahat sigortası paket turlarda tüm tuketicelere tarafımızdan yapılmaktadır. Sigorta bedeli tüketicilere aittir ve bu bedel Voucher’da ayrıca belirtilmiştir.

11.3 Paket Turlar dışında kalan hizmetlerde, Tüketici dilerse konaklama hizmeti başlamadan evvel ; kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir. Bu sözleşme Voucher (konaklama detayları) ‘ da dahil 3 sayfadan oluşmaktadır. Vouhcer’da adı geçen tüm kişiler adına Sözleşmenin bir nüshasını teslim aldım. Voucher'da adı geçen tüm kişiler adına İSİM..{ADSOYAD}

iMZA..........................................


BLOG LİSTESİNE DÖN